Historik för Mithander Andersson, Maud (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Alfred Löfgrens stiftelse -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämndens AU -
ers
2011-01-26 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2011-11-11 - 2014-10-14
Mariebergsskogen AB -
supp
2007-03-31 - 2011-03-31
Alfred Löfgrens stiftelse -
ers
2003-11-12 - 2010-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2008-02-21 - 2010-12-31
Stiftelsen Emma Dyrssens minnesfond -
led
2001-12-12 - 2010-12-31
Stiftelsen Radiofonden -
ordf
2005-02-17 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2007-10-04 - 2010-10-31
Kulturnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kulturnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Pensionärsrådet -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-23 - 2006-10-31
Karlstads Teater AB -
supp
2003-03-31 - 2006-06-01
Kulturnämnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Stiftelsen Emma Dyrssens minnesfond -
led
1999-01-01 - 2001-12-11
Karlstads Teater AB -
supp
1999-04-15 - 2001-11-01
Kulturnämnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)