Historik för Svensson, Kenneth (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2015-01-01 - 2019-11-21
Kommunstyrelsen -
ers
2018-10-18 - 2019-10-17
Tillväxtutskottet -
ers
2018-11-06 - 2019-10-15
Vänerhamn AB -
v ordf
2019-03-27 - 2019-05-09
Pensionärsrådet -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Stadsbyggnadsnämndens AU -
ers
2011-01-10 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2018-01-30 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
ers
2014-10-16 - 2018-10-14
Tillväxtutskottet -
ers
2014-11-05 - 2018-10-14
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2013-05-23 - 2014-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
1999-11-26 - 2001-08-16

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)