Historik för Torstensdotter, Marianne (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Barn- och ungdomsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2003-01-01 - 2010-12-31
Rådet för funktionshindrade -
led
2007-10-17 - 2010-12-31
Stiftelsen Carl & Anna Lundins Minne -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2006-11-01 - 2010-10-31
Fastighetsnämnden -
ers
2001-11-02 - 2006-12-31
Fullmäktigeberedning f demokrati -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Carl & Anna Lundins Minne -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Central arbetsgrupp för integrationsfrågor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
Överförmyndarnämnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
Invandrarnämnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1996-12-13 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Överförmyndarnämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Invandrarnämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)