Historik för Ekman, Ove (KD)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
supp
2015-03-24 - 2019-03-26
Karlstads El- och Stadsnät AB -
ordf
2011-04-12 - 2015-03-23
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstads Elnät AB -
v ordf
2007-01-01 - 2011-03-31
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Kollektivtrafiknämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Pensionärsrådet -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2002-03-22 - 2003-03-31
Karlstads Bostads AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Fastighetsnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Stiftelsen Emma Dyrssens minnesfond -
led
2001-12-12 - 2002-12-31
Fastighetsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Bostads AB -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
Kollektivtrafiknämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)