Historik för Assadbegli, Parvane (V)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
supp
2015-04-21 - 2019-04-16
MĂ„ngfaldsforum -
led
2014-05-20 - 2018-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmnden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmndens AU -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunledningsutskottet -
ers
2014-11-05 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
led
2014-10-16 - 2018-10-14
Valberedningen -
led
2014-10-16 - 2018-10-14
Arbetsmarknads-och socialnÀmnden -
led
2007-01-01 - 2014-12-31
ValnÀmnden -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
2010-11-18 - 2014-10-15
Kommunledningsutskottet -
ers
2014-10-01 - 2014-10-14
Arbetsmarknads-och socialnÀmndens AU -
led
2007-01-10 - 2010-12-31
PensionÀrsrÄdet -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2003-06-10 - 2010-10-31
Arbetsmarknads-och socialnÀmndens AU -
ers
2003-01-01 - 2007-01-09
Arbetsmarknads-och socialnÀmnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
FullmÀktigeberedning f demokrati -
led
2004-01-15 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2003-06-10 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2005-11-17
FullmÀktigeberedning f demokrati, integration o internationella frÄgor -
ers
2003-01-01 - 2004-01-14
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-01 - 2003-06-09
Kommunförbundet VÀrmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
SocialnÀmnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Central arbetsgrupp för integrationsfrÄgor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
Tekniska nÀmnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)