Historik för Nisser Larsson, Margareta (M)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
led
2019-01-31 - 2019-04-16
Mariebergsskogen AB -
ordf
2011-04-12 - 2019-03-26
Karlstads Stadshus AB -
supp
2015-04-21 - 2019-01-30
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
ers
2010-11-01 - 2018-10-14
TillvÀxtutskottet -
led
2014-11-05 - 2018-10-14
Karlstads Stadshus AB -
led
2011-04-19 - 2015-04-20
TillvÀxtutskottet -
led
2010-11-01 - 2014-10-14
Barn- och ungdomsnÀmnden -
v ordf
2007-09-13 - 2010-12-31
Barn- och ungdomsnÀmndens AU -
v ordf
2007-10-17 - 2010-12-31
Samverkan barn och ungdom -
v ordf
2008-02-19 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2010-10-31
StadsbyggnadsnÀmnden -
led
2007-01-01 - 2007-11-08
StadsbyggnadsnÀmndens AU -
led
2007-01-10 - 2007-11-08
ByggnadsnÀmnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Centrala arbetsgruppen för miljöfrÄgor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
ByggnadsnÀmnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)