Historik för Ingman, Anna-Karin (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkårs scouthem -
led
2003-01-01 - 2005-03-22
Fritidsnämnden -
ordf
2003-01-01 - 2004-11-18
Fritidsnämndens arbetsutskott -
ordf
2003-01-01 - 2004-11-18
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2004-11-18
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2003-01-01 - 2004-10-21
Socialnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Socialnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
1998-03-20 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)