Historik för Almstedt, Stig (c)
Nämnd/styrelsePeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1993-01-01 - 1995-12-31
Mariebergsskogsnämnden -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Byggnadsnämnden -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31
Mariebergsskogsnämnden -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
Byggnadsnämnden -
suppl
1974-01-01 - 1976-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1973-11-01 - 1976-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)