Historik för Airiman, Yrjö (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Mariebergsskogen AB -
supp
2015-03-24 - 2019-03-26
Miljönämnden -
led
2007-05-10 - 2014-12-31
Naturvårdsrådet -
ers
2007-01-01 - 2014-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2011-12-15 - 2014-10-14
Miljönämndens AU -
ers
2007-01-31 - 2010-12-31
Miljönämnden -
ers
2007-01-01 - 2007-05-09
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
1:a allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
ers
1993-01-01 - 1994-12-31
Räddningsnämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstads kommuns 1:A allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
ers
1991-01-01 - 1992-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)