Historik - Karlstads El- och Stadsnät AB 2008-05-15
NamnUppdragPartiTidsperiod
 
Ej aktiva förtroendevalda
Andersson, Ingrid supp C2007-03-31 - 2011-03-31
Greek, Kenneth supp M2003-03-31 - 2011-03-31
Mandell, Ulla supp M2007-03-31 - 2011-03-31
Gustavsson, Lennart supp MP2003-03-31 - 2011-03-31
Naeslund, Anders rev 2007-03-31 - 2011-03-31
Lindskoog, Stellan ordf S2003-03-31 - 2011-03-31
Nilsson, Alf lekmrevsupp S2007-03-31 - 2011-03-31
Lendrup, Leif led M2003-03-31 - 2011-03-31
Belin, Lena led S2003-03-31 - 2011-03-31
 
Aktiva förtroendevalda
Ekman, Ove v ordf KD2007-01-01 - 2011-03-31
Eriksson, Anders supp S2008-05-15 - 2011-03-31
Rohdin, Stig supp S2003-03-31 - 2011-03-31
Wreifors, Marianne supp S2007-03-31 - 2011-03-31
Wallin, Lars lekmrev FP2007-03-31 - 2011-03-31
Scheutz, Per led FP2007-03-31 - 2011-03-31
Stiglert, Göran led S2007-03-31 - 2011-03-31
Olsson, Urban led V2007-03-31 - 2011-03-31

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)