Vindpark Vänern Kraft AB

Val sker vid ord. Årsstämma 2019
Mandatperiod 2015-03-24 - 2019-04-01

Samtliga ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Björklund, Ove
MP
ordf
Molkom
Lander, Nilsson, Lars Johan
C
led
Väse
Holm Alteblad, Håkan
S
led
Väse
Lindell, Michael
M
supp
Molkom
Mattsson, Jonny
KD
supp
Karlstad
Näslund, Mari
S
supp
Karlstad
Nilsson, Alf
S
lekmrev
Karlstad
Paulsson, Bo
C
lekmrevsupp
Molkom

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.